https://www.tq4.net

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹


 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

JDG

VG

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

LGD

 

 
  -  

 

DMO

 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

 

 

TOP

TOP

 

 

 

 

直播地址:

V5

  0:0(2019年6月18日 17:00)
  0:0(2019年6月25日 17:00)

IG

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

EDG

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

  0:0(2019年6月10日 17:00)

 

 

 

  0:0(2019年6月8日 17:00)

  0:0(2019年6月5日 17:00)
 

BLG

FPX

  0:0(2019年6月22日 19:00)

 

 

SN

 
 

 

  -  

 

 

 

 
 

参赛队伍:IG、RNG、EDG、RW、OMG、Snake、JDG、SN、TOP、WE、BLG、FPX、VG、LGD、SDG、V5

 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

LNG


TES

LNG

 
  0:0(2019年6月14日 19:00)

 

 

 
 

RNG

OMG

2019LPL夏季赛

LNG

 

SN

WE

 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

  0:0(2019年6月26日 19:00)

WE

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

RNG


WE

  0:0(2019年6月9日 19:00)

WE

 

  0:0(2019年6月18日 19:00)

 

 

 

 

FPX

  0:0(2019年6月26日 17:00)

参赛队伍:

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

SN

  -  

 

 

 

 

 

WE

 

 

 

  -  

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 


 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

WE

  0:0(2019年6月22日 17:00)

战队名   胜/负   积分  
  0/0

TES

 

RNG


 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 
 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

 

  --

 

 

 

 

  0/0

 

 

 

  0:0(2019年6月9日 17:00)
 

 


  0:0(2019年6月29日 17:00)

 

RW

 

 

 

 

 


 

DMO

 
  0:0(2019年6月6日 17:00)
  0:0(2019年6月2日 17:00)

 

  -  
 

 
 

 

 
 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

EDG

 

 

  0/0   -  
 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

  --

  0:0(2019年6月23日 19:00)
  0:0(2019年6月29日 19:00)
 

  -  


 

 

DMO

FPX

  0:0(2019年6月8日 19:00)

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

参赛队伍:

 

  -  
  0:0(2019年6月2日 19:00)

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 
  0:0(2019年6月30日 19:00)
 

 

BLG

 

TES

 

 

  0:0(2019年6月12日 17:00)
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

WE

 

 

 

 

 

BLG

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

OMG

 

 
  0:0(2019年6月25日 19:00)

 

 

 

EDG

 

VG

 

 
  0:0(2019年6月1日 19:00)
  0:0(2019年6月6日 19:00)

 

RW

 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

SN

RNG

 

 

RW

FPX

 

JDG

 

BLG

 
 

 


 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

LGD

WE

 

OMG

OMG

VG

LGD

 

EDG

 

  0:0(2019年6月17日 19:00)

IG

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹


 

 

  0:0(2019年6月24日 19:00)
  -  

  --  

  0:0(2019年6月1日 17:00)  

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

比赛地点:中国

 

 

 

 

BLG

EDG

 

 

 

 

RW

 

 

LGD

 

 
 
  0:0(2019年6月16日 19:00)
 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

V5


IG


  0:0(2019年6月24日 17:00)

 

VG

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹


 

JDG

 

 
 

 

IG

 

(2019LPL夏季赛转会名单)(2019LPL夏季赛赛事直播)(2019LPL夏季赛赛程)

 

比赛赛程

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

DMO


 

 

 
  -  

 

EDG

VG

 

DMO

  0:0(2019年6月15日 19:00)

SN

 

 

DMO

 

JDG

 

RW

  0/0
 

 

 


 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

WE

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

RNG

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹


 

RNG

2019LPL夏季赛积分榜:

 

 
 

LGD

SN


  --  

FPX

TES

 
 

 


 

随着IG捧起了2019LPL春季赛的冠军奖杯,再经过2019MSI季中冠军赛后,我们又将迎来LPL的另一大赛事——夏季赛,那么2019LPL夏季赛的赛事规则如何呢?什么时候开赛呢?参赛队伍有哪些呢?下面就由小编给大家详细介绍一下吧。

 


JDG


 

VG

 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

SDG


  0:0(2019年6月21日 19:00)
  0:0(2019年6月7日 19:00)
  -  

 

 

 

 

JDG

 

 

 

  0/0
 
  0:0(2019年6月10日 19:00)

 


 
  0:0(2019年6月3日 17:00)

IG

 

 

V5

 
 

 

LGD

 
 

  --

V5

 

  0/0

 

 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

JDG

 

 

BLG比赛时间:2019.6.3-2019.8.18

 

 

  0:0(2019年6月3日 19:00)

TES

 

SS

  -  

 

IG

英雄联盟职业联赛是指英雄联盟的职业比赛简称LPL(League of Legends Pro League),中国大陆最高级别的英雄联盟职业比赛,是中国大陆赛区通往每年季中冠军赛和全球总决赛的唯一渠道。每年的LPL由春季赛和夏季赛组成,每季分为常规赛与季后赛两部分。常规赛积分排名前八的战队将晋级季后赛,为赛季总冠军以及高额的赛事奖金继续展开争夺。

 

 

 

  0/0

 

 

 


 
 

  0:0(2019年6月16日 17:00)
 

 

RW

  0/0

 

  0/0   -  

OMG

  0/0

OMG

SS

 

IG

 


 

FPX

 
  --  

  -  

V5

  0:0(2019年6月7日 17:00)
  0:0(2019年6月14日 17:00)
 
 

 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹


 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

RW

 

 

 

  0:0(2019年6月30日 17:00)
 

 

 

 

 

 

FPX

LNG

 

 

 

 

 

 

  0:0(2019年6月5日 19:00)
 

LNG

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

FPX

RNG

 

BLG

SN

  0/0

OMG

 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

LGD

  0:0(2019年6月21日 17:00)

 

 

 


  0:0(2019年6月12日 19:00)

  0:0(2019年6月28日 17:00)
 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

  --  
  0:0(2019年6月17日 17:00)
 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

BLG

 

LGD

 

  0:0(2019年6月28日 19:00)

 

V5

VG

 

EDG

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

LNG

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

  0/0
  0:0(2019年6月15日 17:00)

战队   比分/比赛时间   战队   查看详情  
 
 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

EDG

 

  0:0(2019年6月11日 17:00)

 

 

 

IG

 
 

LGD

RNG

VG


 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

IG

 

 

  0/0
  0/0

 

FPX

BLG

 


  --
 

  0/0

LNG

 
  -  

OMG

 

  0:0(2019年6月23日 17:00)

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

TES

 

 
 

 

JDG

V5

 

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹


 

 

SN

 
  0:0(2019年6月19日 17:00)

SN

  0:0(2019年6月11日 19:00)

 
 

 

 

SDG

  0:0(2019年6月19日 19:00)
 

 

  0/0

 

 

2019LPL夏季赛 IG能否再夺头筹

EDG

 

 

 

 

V5


 

 

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。